Integraal ontwerp en realisatie

Technische installaties voor behandeling van afvalwater, oppervlaktewater, slib en drinkwater

lees meer contact

RWZI Harderwijk

In voorbereiding

Diepenveen en Boerhaar

Het betreft een engineeringsopdracht van het beluchtingsgebouw Diepenveen waarbij WaterTechniek Twente de volgende werktuigbouwkundige werkzaamheden uitvoert: - Complete...

In voorbereiding

Vervangen slibcentrifuges RWZI Amersfoort en Apeldoorn

Met Waterschap Vallei en Veluwe vormt WaterTechniek Twente een bouwteam waarin WVV & WTT zijn overeengekomen onderstaande engineering werkzaamheden te verrichten voor de rioolwaterzuiveringen...

In voorbereiding

Pinkenberg Vitens

WaterTechniek Twente heeft samen met KIM apparatenbouw opracht gekregen voor het opstellen van het definitief ontwerp en de realisatie van de werktuigbouwkundige installaties voor de nieuwe...

In voorbereiding

Diverse aanpassingen CAB

De binnenste biologie van de CAB (centrale afvalwaterzuivering Botlek)  wordt in bedrijf genomen en ingezet als uitbreiding van de denitrificatie zone. Door het in bedrijf nemen van de...

In uitvoering

Reinwaterkelder Hammerflier

De scope van het project betreft de realisatie van één nieuwe RWK (met een minimale bergingscapaciteit van netto 2.561m3) ter vergroting van de...

Recent opgeleverd

RWZI Oosthuizen - Nereda®

De bestaande rwzi van Oosthuizen is gebouwd in 1988 en is toe aan een grondige renovatie. Verschillende onderdelen moeten deels of geheel worden vervangen om ook in de toekomst 'schoon water' te...

In uitvoering

S.O.I. Heerenveen

Op de RWZI Heerenveen wordt al het rioolzuiveringsslib van Wetterskip Fryslân ontwaterd alvorens te worden afgevoerd naar de slibeindverwerker. De huidige slibontwateringsinstallatie (SOI),...

In uitvoering

Renovatie Kring Alphen Noord P1

Het werk bestaat uit het ontwerpen, vervaardigen, conserveren, leveren, monteren, keuren, beproeven en bedrijfsgereed opleveren van de installatieonderdelen op de AWZI Alphen Noord en de AWTG...

Recent opgeleverd

Effluentput RWZI Utrecht

Het werk betreft in hoofdzaak het ontwerpen, tekenen, vervaardigen, leveren, aanvoeren, monteren, beproeven, bedrijfsvaardig opleveren en het gedurende de garantietermijn garanderen van de...

In uitvoering

RWZI Amstelveen Modernisering

Het werk betreft in hoofdzaak het amoveren, renoveren, ontwerpen, tekenen, vervaardigen, leveren, aanvoeren, monteren, beproeven, in bedrijf nemen, optimaliseren en bedrijfsvaardig opleveren en...

In uitvoering

RWZI Renkum

Het werk bestaat voornamelijk uit het vervangen van de beluchtingsinstallatie van de drie aëratietanks van RWZI Renkum. De vast op de bodem gemonteerde beluchtingsrekken moeten worden...

opgeleverd

AWZI Zeewolde

Het project behelst de detailengineering, voorbereiding en uitvoering voor het aanpassen en reviseren van de roostergoedverwijderingsinstallatie en nabezinking.De scope omvat op...

opgeleverd

RWZI Zaltbommel

Het projectDe rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Zaltbommel zuivert het afvalwater van het oostelijke deel van de Bommelerwaard. De rwzi is in 1996 in bedrijf genomen en is...

opgeleverd

RWZI Vriezenveen

AlgemeenDe rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi(rioolwaterzuivering)) Vriezenveen is sterk verouderd en moet worden aangepast naar de huidige stand der techniek. Dat betekent dat er met...

opgeleverd

AWZI Almere

Leveringsomvang WaterTechniek Twente:Engineering:Beoordeling en veilige uitvoering van het werk. P&ID’s3D...

opgeleverd

Sluis Eefde

Het projectAannemerscombinatie Lock to Twente heeft de afgelopen tijd samen met Rijkswaterstaat hard doorgewerkt in Eefde. Het resultaat mag er zijn; een groot deel van het groot onderhoud van...

Opgeleverd

PS Scheveningen

Leveringsomvang WaterTechniek Twente:Engineering:beoordeling en veilige uitvoering van het werk. Dit zijn in ieder...

opgeleverd

Verdygo Modules

Leveringsomvang WaterTechniek Twente:De Door Watertechniek Twente ontwikkelde modules bestaan uit:Module Roostergoedverwijdering dmv...

opgeleverd

RWZI Huizen

Leveringsomvang WaterTechniek Twente:Het werk betreft in hoofdzaak het amoveren, renoveren, ontwerpen, tekenen, vervaardigen, leveren, aanvoeren, monteren, beproeven, in bedrijf nemen, en...

opgeleverd

RWZI Blaricum

Leveringsomvang WaterTechniek Twente:...

opgeleverd

AWZI Botlek

Leveringsomvang WaterTechniek Twente:Beoordeling en veilige uitvoering van het werk.P&ID’sTekeningen en...

Opgeleverd

RWZI Dodewaard

Leveringsomvang WaterTechniek Twente:- Het opstellen van het integrale (Civieltechnisch, bouwkundig, werktuigbouwkundig en electrotechnisch) 3D uitvoeringsontwerp van de gehele RWZI...

Opgeleverd

RWZI Amstelveen

Leveringsomvang WaterTechniek Twente:Het ontwerpen en realiseren van de Werktuigbouwkundige-, Elektro- en Civiel- technische installaties...

Opgeleverd

RWZI Walcheren

Ombouw tot energiefabriek. Het zuiveringsproces is efficiënter en duurzamer ingericht zodat er naast het zuiveren van afvalwater ook grondstoffen en energie kunnen worden...

Opgeleverd

RWZI Kampen

Leveringsomvang WaterTechniek Twente:Het ontwerp en de realisatie van de werktuigbouw- kundige en elektrotechnische...

Opgeleverd

RWZI Amsterdam

Watechniek Twente heeft de twee bestaande roestvaststalen gashouders op de RWZI Amsterdam-West vervangen door twee nieuwe gashouders van het type dubbelmembraangashouder.Door de gefaseerde...

Opgeleverd

RWZI Drachten

Met de aanpassing aan de sliblijn neemt ook de productie van biogas toe. De RWZI Drachten wekt straks met dit biogas circa 1,1 miljoen KWh elektriciteit per jaar op. Dat is genoeg voor meer dan de...

Opgeleverd

RWZI Katwijk

Leveringsomvang WaterTechniek Twente:Engineering:a. opstellen 3D uitvoeringsontwerp;b. opstellen OC en energieprestatieberekeningen;c. opstellen van...

Opgeleverd

PB Ellecom

Leveringsomvang WaterTechniek Twente:Werktuigbouwkundige werkzaamheden :3D engineering WTBInbouwen statische mengers DN500Installeren...

Opgeleverd

Energiefabriek Amersfoort

Globale leveringsomvang WaterTechniek Twente:Engineering3D modelering van diverse installatie onderdelen.Productie- Montage- en detail...

Opgeleverd

Nereda Wesfort

Leveringsomvang WaterTechniek Twente:Het ontwerpen, vervaardigen, conserveren, leveren, monteren, keuren, beproeven en bedrijfsgereed opleveren van de werkzaamheden als beschreven in de...

Opgeleverd

AWZI Zwaanshoek

Leveringsomvang WaterTechniek Twente:Als hoofdaannemer uitvoeren van het bouwkundig, civieltechnisch, werktuigbouwkundig en elektrotechnisch- en besturingstechnische aanpassingen t.b.v....

PWZI Spinder Tilburg

Globale leveringsomvang WaterTechniek Twente:Het werk omvat in hoofdzaak het ontwerpen, tekenen, vervaardigen en leveren, monteren, aansluiten, beproeven, bedrijfsvaardig opleveren, As...

Opgeleverd

RWZI Raalte

Globale leveringsomvang WaterTechniek Twente:De werkzaamheden van WaterTechniekTwente bestaan uit het ontwerpen, de levering, de montage en inbedrijfname van alle equipement,...

Opgeleverd

RWZI Tiel

Globale leveringsomvang WaterTechniek Twente:Het hele werk omvat het ontwerpen, monteren, installeren, testen, beproeven, bedrijfsvaardig opleveren, garanderen en onderhouden...

Opgeleverd

WKK Hengelo - Enschede

Leveringsomvang WaterTechniek Twente:Het opstellen van werktuigbouwkundige samenstelling-, en detailtekeningenOpstellen van een detailplanning.Opstellen van...

Opgeleverd

Struviet Amsterdam

Algemeen:De combinatie van biologische fosfaatverwijdering en het vergisten van slib leidt tot een hoog fosfaatgehalte in de gisting. In combinatie met het aanwezige magnesium en...

Opgeleverd

AWZI Waarderdpolder

Leveringsomvang WaterTechniek Twente:Als hoofdaannemer uitvoeren van het bouwkundig, civieltechnisch, werktuigbouwkundig en elektrotechnisch- en besturingstechnische aanpassingen t.b.v....

Opgeleverd

RWZI Leerdam

Leveringsomvang:Het werk omvat in hoofdzaak het engineren, vervaardigen, conserveren, leveren, monteren, keuren, beproeven en bedrijfsgereed opleveren van de...

Opgeleverd

Energiefabriek Tilburg

Leveringsomvang WaterTechniek Twente:Het vervaardigen van de overzichtstekeningen , de detail engineering van leidingwerk en installaties.Het aanleveren van een V&G plan...

Opgeleverd

Industriewater HIWA

Leveringsomvang WaterTechniek Twente:Het detailleren, tekenen, vervaardigen, leveren, monteren, beproeven, bedrijfsvaardig opleveren en het gedurende de garantie termijn garanderen van de...

Opgeleverd

RWZI Echten

Leveringsomvang WaterTechniek Twente:Het uitwerken van het voorontwerp, 3D tekenen, pompberekeningen, vervaardigen, leveren, monteren, beproeven en bedrijfsvaardig opleveren van...

Opgeleverd

RWZI Harderwijk

Globale leveringsomvang WaterTechniek Twente:Het werk omvat de bouwkundige infrastructurele, werktuigbouwkundige en elektrotechnische installatie. Het ontwerpen, vervaardigen,...

Opgeleverd

RWZI Veenendaal

Globale leveringsomvang WaterTechniek Twente:Het werk omvat in hoofdzaak het ontwerpen, vervaardigen, conserveren, leveren, monteren, keuren, beproeven en bedrijfsgereed...

Opgeleverd

RWZI Losser

Globale leveringsomvang WaterTechniek Twente:Roostergoedverwijdingsinstallatie stappenroosterAanpassingen aan zandvanger/wasser installatieVijzels ten behoeve...

Opgeleverd

Watervoorzieningsplan WMD

Leveringsomvang WaterTechniek Twente:Het opstellen van een functionele beschrijving,Het opstellen van een PID en ontwerptekeningenHet opstellen van...

Opgeleverd

RWZI Almelo

Leveringsomvang WaterTechniek Twente:Het berekenen, detailleren, leveren, monteren, beproeven, bedrijfsvaardig opleveren en het gedurende de garantie termijn garanderen van de...

Opgeleverd

RWZI Hellevoetsluis

Leveringsomvang WaterTechniek Twente:Het leveren, monteren, beproeven, bedrijfsvaardig opleveren en het gedurende de garantie termijn garanderen van de beluchtingsinstallatie:...

Opgeleverd

UPW Emmen

Leveringsomvang WaterTechniek Twente:Speciaal aan de, voor WaterTechniek Twente unieke, opdracht is de relatief korte bouwtijd voor dit bijzonder innovatieve project. Een bijkomende complexe...

Opgeleverd

PS Hoorn

Leveringsomvang WaterTechniek Twente:Het detailleren, tekenen, vervaardigen, leveren, aanvoeren, monteren, beproeven, bedrijfsvaardig opleveren en het gedurende de garantie termijn...