Integraal ontwerp en realisatie

Technische installaties voor behandeling van afvalwater, oppervlaktewater, slib en drinkwater

lees meer contact

Simuleren in plaats van proberen

Om een goed en duurzaam ontwerp te kunnen maken is kennis nodig.

Onze eigen goed opgeleide en ervaren ingenieurs beschikken over ruime kennis en ervaring om u zowel op technologisch als op technisch vlak bij te staan en een goed doordacht en onderbouwd ontwerp te bieden.

Voordat er een BIM 3D model kan worden opgesteld moet het technologisch ontwerp gereed zijn. Ook de berekeningen voor het dimensioneren van de installatie moeten zijn afgerond. Hier laat WaterTechniek Twente niets aan het toeval over.

Waar “vroeger” veel tijd en energie ging zitten in complexe berekeningen, of aannames werden gedaan, kunnen wij met behulp van speciale 3D simulatie programmatuur complexe simulatieberekeningen maken. “Flowsimulaties” kunnen worden uitgevoerd voor het simuleren van het stromingsgedrag van vloeistoffen in leidingsystemen, maar ook voor stroming in bijvoorbeeld actiefslibtanks welke onder invloed van voortstuwers en beluchtingssystemen staan.

Gedragingen van slib in gistingstanks wordt gesimuleerd om een goede installatie te kunnen ontwerpen.

Drukverliesberekeningen worden uitgevoerd voor met name de druk in leidingsystemen. Dit kan voor zowel lucht-, gas-, als ook voor vloeistofvoerende leidingsystemen. Ook de warmteoverdracht van vloeistoffen of gassen (lucht) worden berekend in bijvoorbeeld warmtewisselaar systemen. Voor constructieve berekeningen maken we eveneens gebruik van 3D mod ellering en simulatie.

Om naast 3D en VR tekenmodellen een nog beter beeld te creëren van hetgeen er moet worden gerealiseerd zijn wij in staat de ontworpen installaties op schaal in 3D te printen.

Het detailniveau bepaalt de maat
LOD 500 is daarbij onze norm. What you see is what you get! Dat wil zeggen dat wat we in ons ontwerp opnemen exact is wat er in onze installaties wordt gerealiseerd. Alle feitelijke kenmerken staan in het model vanaf schetsontwerp en zijn op elk moment en waar ook ter wereld beschikbaar.