Integraal ontwerp en realisatie

Technische installaties voor behandeling van afvalwater, oppervlaktewater, slib en drinkwater

lees meer contact

CO2-Prestatieladder


CO2 Footprint
Wij zijn gecertificeerd op trede 3 van de CO2-prestatieladder met de ambities van trede 5.
De reductie van uitstoot van broeikasgassen, ook wel GHG emissies (the Greenhouse Gas Protocol) willen wij op deze manier extra kracht bij zetten.
Om deze trede 5 te kunnen bereiken vragen wij van onze partners, zowel leveranciers, onderaannemers als ook opdrachtgevers, dat zij ons helpen deze ambities waar te maken.
Wij houden bij de engineering van onze opdrachten al rekening met het gebruik van duurzame materialen en een duurzame manier van energievoorziening.


Productiemethoden en toepassing van materialen die zowel bij de realisatie als ook bij het afdanken de laagste CO2 uitstoot hebben genieten onze voorkeur.
Energie verbruikende componenten worden door ons beoordeeld om een gedegen ontwerp te kunnen maken en een zo energiezuinig mogelijke installatie te realiseren.
Bijkomend voordeel is dat dit voor onze klanten altijd een forse besparing op de energierekening oplevert.

Met betrekking tot duurzaamheid en belasting van het milieu heeft WaterTechniek Twente zich tevens gecertificeerd voor de NEN-EN-ISO 14001:2015.
Dit milieumanagementsysteem is erop gericht om de milieuaspecten te identificeren, te prioriteren en vervolgens te beheersen en te verbeteren.


Onze ambities zijn hoog en de al genomen maatregelen, om tot klimaat neutraal te komen in 2028, zijn ver gevorderd.
Door de hoge ambities en de genomen maatregelen zijn we er trots op om ons “KOPLOPER” te mogen noemen in de zin van de door de CO2-prestatieladder gestelde criteria.


Initiatieven:
Watertechniek twente is een innovatief bedrijf binnen haar marktgebied, zeker als het gaat om duurzame oplossingen en gericht op de reductie van CO2 Emissie.
voorbeelden hiervan zijn het online vergaderen en VR-revieuwen van engineeingsdocumenten.
Ook virtuele bezoeken aan de projectlocaties beperken het aantal reisbewegingen en daarmee de CO2 uitstoot.

Wij zijn aangesloten bij en actief deelnemer van de stichting Nederland CO2 neutraal:


Voor interessante updates van onze duurzame ambities en projecten volg ons op Linkedin:


Overige initiatieven en maatregelen zijn via onderdstaande link beschikbaar op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen: SKAO