Integraal ontwerp en realisatie

Technische installaties voor behandeling van afvalwater, oppervlaktewater, slib en drinkwater

lees meer contact

Certificeringen

De basis bepaalt het resultaat

Werken vanuit een gecertificeerde basis biedt zekerheid.
Door te werken volgens genormaliseerde systematieken wordt de kwaliteit verhoogd en zijn klanten verzekerd van geleverd vakmanschap.

Kwaliteit

NEN-EN-ISO 9001:2015
Om de kwaliteit van onze installaties en diensten te waarborgen zijn wij NEN-EN-ISO 9001:2015 gecertificeerd. Onze klanten kunnen rekenen op een voortdurende controle, verbetering en onderscheidend vermogen als het gaat om de kwaliteit van de door ons geleverde projecten, producten of diensten.

Veiligheid en Arbo (arbeidsomstandingheden)Veiligheid wees goed voorbereid 

Dat is ons paradepaard en slogan die alles zegt over onze manier van werken.


VCA**
Ter ondersteuning van onze dagelijkse activiteiten en ter voorkoming van schades aan mens, milieu en materiaal is WaterTechniek Twente al vanaf haar oprichting VCA** gecertificeerd.

NEN-EN-ISO 45001
Om onze zeer hoge veiligheidsstandaard en ambities te onderstrepen zijn wij in 2019 NEN-EN-ISO 45001:2018 gecertificeerd, het voormalige OHSAS.
Dit is voor onze klanten een duidelijke meerwaarde t.o.v. VCA**

Veiligheidsladder (Safety culture ladder versie 4.0)

Veiligheidsbewustzijn wordt als verplichting opgenomen in veel aanbestedingen en contracten in de bouw, dat hebben de ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) afgesproken. Vanaf 2021 hanteren zij de zogenoemde Veiligheidsladder om het veiligheidsbewustzijn van organisaties die opdrachten voor hen uitvoeren meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken.

Vanaf mei 2022 zijn wij gecertificeerd op trede 2 van deze ladder.: Safety Culture Ladder Certification Scheme 4.0 – SCL - Step 2.
Vanaf mei 2024 hopen wij gecertificeerd te worden op trede 4 van deze ladder.: Safety Culture Ladder Certification Scheme 4.0 – SCL - Step 4.

Om het veiligheidsbewustzijn als keten te verhogen wordt er niet alleen certificering gevraagd van opdrachtnemers, ook de opdrachtgevers laten zich certificeren.


Door het veiligheidsbeleid dat wij al vanaf de oprichting in 2009 hanteren kunnen wij nog steeds een IF score van 0 noteren.
Dat betekent dat wij 0 dagen uitval van onze mederwerkers hebben door werkgerelateerde ongevallen.
Ook helpt dit veiligheids- en arbo beleid om uitval door b.v. ziekte te voorkomen.

Dit toont het breed gedragen veiligheidsbesef van WaterTechniek Twente aan, dat wordt ondersteund door een eigen veiligheidskundige die de HVK opleiding heeft gevolgd.
Opdrachtgevers kunnen er dan ook vanuit gaan dat ongeacht de complexiteit van de opdracht, veiligheidsprocedures worden nageleefd en/of door ons worden opgesteld.


sociaal en maatschappelijk ondernemen

Wat vindt WaterTechniek Twente belangrijk

Naast werk is er een maatschappij om ons heen, wij vinden het erg belangrijk dat mensen met plezier naar hun werk gaan en ook naast hun werk voldoende ruimte en tijd vinden voor zelfontplooiing en ontspanning.

PSO Prestatieladder sociaal ondernemen Versie 1.9

De inclusieve samenleving; WaterTechniek twente biedt hierin ruimte en kansen aan mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.
  • Het doel is de toegankelijkheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vergroten. 

Certificaten

NEN-EN-ISO 9001:2015,IDT Kwaliteitsmanagement
NEN-EN-ISO 14001:2015,IDT Milieumanagement
NEN-EN-ISO 45001 Veiligheid en Arbomanagement
CO2 Prestatieladder 3.1-2020 Niveau 5
VCA ** 2017-6.0
Safety Culture Ladder Certification Scheme 4.0 – SCL - Step 2

Onder licentie gehanteerde normen en richtlijnen

NEN-EN-ISO 19011 (nl) Richtlijnen voor het uitvoeren van audits van managementsystemen

NEN-ISO-31000:2009-nl Risicomanagement

NEN-EN-ISO 14064-richtlijnen voor kwantificering en rapportage van emissies en verwijderingen van broeikasgassen op organisatieniveau
NEN-EN-ISO 50001 Energiemanagement

RICHTLIJN 2006/42/EG Machinerichtlijn
NEN 5509 Gebruikershandleidingen

NEN-EN-ISO 12100 Veiligheid van machines Algemene_ontwerpbeginselen Risicobeoordeling en risicoreductie
NEN-EN 12255-10 Afvalwaterzuiveringsinstallaties-Deel 10: Veiligheidsgrondslagen
NEN 5509 Gebruikershandleidingen

BRL-K14020/01[A1] Kwaliteitsgestuurd Onderhoud aan Pompinstallaties en Gemalen