Integraal ontwerp en realisatie

Technische installaties voor behandeling van afvalwater, oppervlaktewater, slib en drinkwater

lees meer contact

Duurzaamheid en circulariteit

Wij houden bij de engineering van onze opdrachten al rekening met het gebruik van duurzame materialen en een duurzame manier van energievoorziening.

Productiemethoden en toepassing van materialen die zowel bij de realisatie als ook bij het afdanken de laagste CO2 uitstoot hebben genieten onze voorkeur.

Energie verbruikende componenten worden door ons beoordeeld om een gedegen ontwerp te kunnen maken en een zo energiezuinig mogelijke installatie te realiseren.
Bijkomend voordeel is dat dit voor onze klanten altijd een forse besparing op de energierekening oplevert.

Met betrekking tot duurzaamheid en belasting van het milieu heeft WaterTechniek Twente zich tevens gecertificeerd voor de NEN-EN-ISO 14001:2015.
Dit milieumanagementsysteem is erop gericht om de milieuaspecten te identificeren, te prioriteren en vervolgens te beheersen en te verbeteren.

Onze ambities zijn hoog en de al genomen maatregelen, om tot klimaat neutraal te komen in 2050, zijn ver gevorderd.
Door de hoge ambities en de genomen maatregelen zijn we er trots op om ons “KOPLOPER” te mogen noemen in de zin van de door de CO2-prestatieladder gestelde criteria.

Wij zijn aangesloten en actief deelnemer in bij de stichting Nederland CO2 neutraal:Voor interessante updates van onze duurzame ambities en projecten volg ons op Linkedin:Overige initiatieven waaraan wij deelnemen zijn opgenomen op de Site van SKAO.

Link naar de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen: SKAO


Simulaties en BIM 3D helpt u en ons milieuambities te realiseren! Simulaties helpen bij het maken van de juiste keuze voor de toe te passen apparatuur de layout, het ruimtegebruik en b.v. leidingloop en diameterbepaling.

Een zo efficiënt mogelijke installatie levert niet alleen financieel voordeel op bij de realisatie. Veel belangrijker zijn de effecten op de langere termijn, hoeveel energie is er nodig om de installatie te bedrijven en welke impact heeft het ontwerp op het milieu?. Welke materialen passen we toe? Waar komen ze vandaan? Welke grondstoffen worden er voor gebruikt? Ook de emissiewaarden die horen bij de materiaalkeuze zijn opgenomen in onze BIM database en genereren hierdoor met “een druk op de knop” de emissiewaarden. Zo kan ook hierin een weloverwogen keuze worden gemaakt.

Sustainability above all