Integraal ontwerp en realisatie

Technische installaties voor behandeling van afvalwater, oppervlaktewater, slib en drinkwater

lees meer contact

Beleidsverklaring

De directie van WaterTechniek Twente onderschrijft het volgende kwaliteits-, arbo-, veiligheids-, en milieubeleid:

Het kwaliteitsbeleid is er op gericht te willen voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in de norm ISO 9001:2015, het arbobeleid is er op gericht te willen voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in de norm ISO 45001:2018 en het milieubeleid is er op gericht om te voldoen aan de eisen gesteld in ISO 14001:2015 en de eisen van de CO2 prestatieladder trede 3, het veiligheidsbeleid is erop gericht te willen voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in de norm VCA** 2017/6.0 en de veiligheidsladder trede 3, met als doel diensten te verlenen die volledig voldoen aan de wensen en eisen van opdrachtgevers.Water Techniek Twente streeft daarbij naar:

 

  • het optimaliseren en continu verbeteren van de effectiviteit/doeltreffendheid van het ingevoerde managementsysteem (zowel op het gebied van kwaliteit, arbo als milieu), als ondersteuning van het borgen van continuïteit en continue verbetering van WaterTechniek Twente;
  • het nastreven en bewerkstelligen van een win-win relatie met alle relaties, waaronder opdrachtgevers, werknemers en leveranciers;
  • het voortdurend streven naar verbetering van de product- en dienstkwaliteit onder beheerste omstandigheden;
  • het continue op zoek gaan naar initiatieven om de milieubelasting te beperken;
  • het hanteren van continue overlegvormen met opdrachtgevers, op basis waarvan WaterTechniek Twente haar klantgerichtheid en dienstverlening verder kan verbeteren;
  • het streven naar continue verbetering op het gebied van VGM waaronder het voorkomen van werkgerelateerd letsel en gezondheidsproblemen als ook het creëren van optimale en veilige werkomstandigheden waarbij rekening wordt gehouden met de ambities van onze werknemers;
  • het voorkomen van ongevallen, materiele- en milieuschade.

Alle werknemers dienen dit beleid te ondersteunen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en de betrokkenheid bij hun dagelijkse werkzaamheden.

 

De geformuleerde kernwaarden en de daarbij behorende competenties staan centraal bij het uitvoeren van het beleid.

 

Ondertekend door de directie te Enter op 31-07-2023

 

R.H Talma                                                                                          P.H. Hassink