Integraal ontwerp en realisatie

Technische installaties voor behandeling van afvalwater, oppervlaktewater, slib en drinkwater

lees meer contact

Welkom bij WaterTechniek Twente

Duurzame waterprojecten en installaties

WaterTechniek Twente realiseert projecten op de waterbehandelingsmarkt.
Dit betekent het integraal ontwerp en de realisatie van technische installaties voor de behandeling van afvalwater, slib, oppervlaktewater en drinkwater.

In voorbereiding

Diepenveen en Boerhaar

Het betreft een engineeringsopdracht van het beluchtingsgebouw Diepenveen waarbij WaterTechniek Twente de volgende werktuigbouwkundige...

In voorbereiding

Vervangen slibcentrifuges RWZI Amersfoort en Apeldoorn

Met Waterschap Vallei en Veluwe vormt WaterTechniek Twente een bouwteam waarin WVV & WTT zijn overeengekomen onderstaande engineering...

In voorbereiding

Pinkenberg Vitens

WaterTechniek Twente heeft samen met KIM apparatenbouw opracht gekregen voor het opstellen van het definitief ontwerp en de realisatie van de...

In voorbereiding

Diverse aanpassingen CAB

De binnenste biologie van de CAB (centrale afvalwaterzuivering Botlek)  wordt in bedrijf genomen en ingezet als uitbreiding van de...

In uitvoering

Reinwaterkelder Hammerflier

De scope van het project betreft de realisatie van één nieuwe RWK (met een minimale bergingscapaciteit...

Recent opgeleverd

RWZI Oosthuizen - Nereda®

De bestaande rwzi van Oosthuizen is gebouwd in 1988 en is toe aan een grondige renovatie. Verschillende onderdelen moeten deels of geheel worden...

In uitvoering

S.O.I. Heerenveen

Op de RWZI Heerenveen wordt al het rioolzuiveringsslib van Wetterskip Fryslân ontwaterd alvorens te worden afgevoerd naar de...

In uitvoering

Renovatie Kring Alphen Noord P1

Het werk bestaat uit het ontwerpen, vervaardigen, conserveren, leveren, monteren, keuren, beproeven en bedrijfsgereed opleveren van de...

Recent opgeleverd

Effluentput RWZI Utrecht

Het werk betreft in hoofdzaak het ontwerpen, tekenen, vervaardigen, leveren, aanvoeren, monteren, beproeven, bedrijfsvaardig opleveren en het...

In uitvoering

RWZI Amstelveen Modernisering

Het werk betreft in hoofdzaak het amoveren, renoveren, ontwerpen, tekenen, vervaardigen, leveren, aanvoeren, monteren, beproeven, in bedrijf...

Recent nieuws

Video montage slibsilo's Heerenveen

Bekijk hier de video van de montage in Heerenveen.

Ondertekening bouwteamovereenkomst slibcentrifuges RWZI's Amersfoort en Apeldoorn

WaterTechniek Twente heeft de bouwteamovereenkomst voor het vervangen van de slibcentrifuges op de RWZI's Amersfoort en Apeldoorn van Waterschap Vallei en Veluwe gegung gekregen. Maandag 31 juli jl. vond de formele ondertekening plaats.