Integraal ontwerp en realisatie

Technische installaties voor behandeling van afvalwater, oppervlaktewater, slib en drinkwater

lees meer contact

Welkom bij WaterTechniek Twente

Duurzame waterprojecten en installaties

WaterTechniek Twente realiseert projecten op de waterbehandelingsmarkt.
Dit betekent het integraal ontwerp en de realisatie van technische installaties voor de behandeling van afvalwater, slib, oppervlaktewater en drinkwater.

In uitvoering

RWZI Oosthuizen - Nereda®

De bestaande rwzi van Oosthuizen is gebouwd in 1988 en is toe aan een grondige renovatie. Verschillende onderdelen moeten deels of geheel worden...

In uitvoering

S.O.I. Heerenveen

Op de RWZI Heerenveen wordt al het rioolzuiveringsslib van Wetterskip Fryslân ontwaterd alvorens te worden afgevoerd naar de...

In uitvoering

Renovatie Kring Alphen Noord P1

Het werk bestaat uit het ontwerpen, vervaardigen, conserveren, leveren, monteren, keuren, beproeven en bedrijfsgereed opleveren van de...

In uitvoering

Effluentput RWZI Utrecht

Het werk betreft in hoofdzaak het ontwerpen, tekenen, vervaardigen, leveren, aanvoeren, monteren, beproeven, bedrijfsvaardig opleveren en het...

In uitvoering

RWZI Amstelveen Modernisering

Het werk betreft in hoofdzaak het amoveren, renoveren, ontwerpen, tekenen, vervaardigen, leveren, aanvoeren, monteren, beproeven, in bedrijf...

In uitvoering

RWZI Renkum

Het werk bestaat voornamelijk uit het vervangen van de beluchtingsinstallatie van de drie aëratietanks van RWZI Renkum. De vast op de bodem...

Recent opgeleverd

AWZI Zeewolde

Het project behelst de detailengineering, voorbereiding en uitvoering voor het aanpassen en reviseren van de roostergoedverwijderingsinstallatie en...

opgeleverd

RWZI Zaltbommel

Het projectDe rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Zaltbommel zuivert het afvalwater van het oostelijke deel van de Bommelerwaard. De rwzi...

Recent opgeleverd

RWZI Vriezenveen

AlgemeenDe rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi(rioolwaterzuivering)) Vriezenveen is sterk verouderd en moet worden aangepast naar de...

opgeleverd

AWZI Almere

Leveringsomvang WaterTechniek Twente:Engineering:Beoordeling en veilige uitvoering van het werk....

Recent nieuws

Feestelijke ondertekening project ZANK

Op dinsdag 14 juni 2022 was de feestelijke ondertekening voor de renovatie van de Zuiveringskringen Alphen Noord en Alphen Kerk & Zanen (project ZANK). Bas Knapp van Hoogheemraadschap van Rijnland tekende samen met aannemers Combinatie Vobi-WTT en VandeZande de overeenkomst.

 

Binnen project ZANK renoveren of vernieuwen we de bestaande afvalwaterzuiveringen (AWZI) en afvalwatertransportgemalen (AWTG). Zo verbeteren we het operationeel beheer en verlagen we de energie- en beheerskosten. De zuiveringskringen zijn opgedeeld in twee opdrachten: Alphen Noord en Alphen Kerk & Zanen. Waar VandeZande de opdracht voor Alphen Kerk & Zanen wist binnen te slepen, ontvingen wij in combinatie met VOBI de opdracht voor de Zuiveringskring Alphen Noord. Tot deze opdracht behoort:

 

  • AWZI Alphen Noord
  • AWTG Alphen Kennedylaan

Project Start Up

 

Begin juni vond ook de Project Start Up (PSU) plaats. Een bijzondere start dit keer, omdat er één PSU was met de opdrachtgever, beide aannemers en RHDHV die de directievoering van het project doet. Door in de voorbereidingsfase al samen te werken en geleerde lessen met elkaar te delen, kunnen we efficiënter werken en voorkomen we faalkosten.

 

Naar verwachting start de uitvoering in het derde kwartaal van 2022. Het project wordt opgeleverd in het tweede kwartaal van 2024.

Hercertificering én nieuwe certificering

De afgelopen maanden hebben er bij WaterTechniek Twente audits plaats gevonden voor de bestaande certificeringen en één nieuwe certificering. De audits zijn succesvol afgerond, waardoor de certificeringen voor ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 en VCA** zijn verlengd. Tevens heeft WaterTechniek Twente zich gecertificeerd voor de Safety Culture Ladder trede 2.