Integraal ontwerp en realisatie

Technische installaties voor behandeling van afvalwater, oppervlaktewater, slib en drinkwater

lees meer contact

Duurzaamheid en CO2 Reductie

Simulaties en BIM 3D helpt u en ons milieuambities te realiseren! Simulaties helpen bij het maken van de juiste keuze voor de toe te passen apparatuur de layout, het ruimtegebruik en b.v. leidingloop en diameterbepaling.

Een zo efficiënt mogelijke installatie levert niet alleen financieel voordeel op bij de realisatie. Veel belangrijker zijn de effecten op de langere termijn, hoeveel energie is er nodig om de installatie te bedrijven en welke impact heeft het ontwerp op het milieu?. Welke materialen passen we toe? Waar komen ze vandaan? Welke grondstoffen worden er voor gebruikt? Ook de emissiewaarden die horen bij de materiaalkeuze zijn opgenomen in onze BIM database en genereren hierdoor met “een druk op de knop” de emissiewaarden. Zo kan ook hierin een weloverwogen keuze worden gemaakt.
Sustainability above all