Integraal ontwerp en realisatie

Technische installaties voor behandeling van afvalwater, oppervlaktewater, slib en drinkwater

lees meer contact

In uitvoering

In uitvoering

RWZI Oosthuizen - Nereda®

De bestaande rwzi van Oosthuizen is gebouwd in 1988 en is toe aan een grondige renovatie. Verschillende onderdelen moeten deels of geheel worden vervangen om ook in de toekomst 'schoon water' te...

In uitvoering

S.O.I. Heerenveen

Op de RWZI Heerenveen wordt al het rioolzuiveringsslib van Wetterskip Fryslân ontwaterd alvorens te worden afgevoerd naar de slibeindverwerker. De huidige slibontwateringsinstallatie (SOI),...

In uitvoering

Renovatie Kring Alphen Noord P1

Het werk bestaat uit het ontwerpen, vervaardigen, conserveren, leveren, monteren, keuren, beproeven en bedrijfsgereed opleveren van de installatieonderdelen op de AWZI Alphen Noord en de AWTG...

In uitvoering

Effluentput RWZI Utrecht

Het werk betreft in hoofdzaak het ontwerpen, tekenen, vervaardigen, leveren, aanvoeren, monteren, beproeven, bedrijfsvaardig opleveren en het gedurende de garantietermijn garanderen van de...

In uitvoering

RWZI Amstelveen Modernisering

Het werk betreft in hoofdzaak het amoveren, renoveren, ontwerpen, tekenen, vervaardigen, leveren, aanvoeren, monteren, beproeven, in bedrijf nemen, optimaliseren en bedrijfsvaardig opleveren en...

In uitvoering

RWZI Renkum

Het werk bestaat voornamelijk uit het vervangen van de beluchtingsinstallatie van de drie aëratietanks van RWZI Renkum. De vast op de bodem gemonteerde beluchtingsrekken moeten worden...

In uitvoering

Verdygo Modules

Leveringsomvang WaterTechniek Twente:De Door Watertechniek Twente ontwikkelde modules bestaan uit:Module Roostergoedverwijdering dmv...