Integraal ontwerp en realisatie

Technische installaties voor behandeling van afvalwater, oppervlaktewater, slib en drinkwater

lees meer contact

Algemeen:
Het natuurlijke biogas dat bij de slibgisting wordt geproduceerd wordt in Warmte-Kracht-motoren verbrand en omgezet in elektriciteit en warm water. De bestaande Warmte-Kracht-motoren zijn verouderd en worden vervangen door nieuwe motoren die een hoger rendement hebben zodat er nog meer energie uit het biogas wordt gehaald. De vervanging van deze motoren is medio 2013 afgerond. Voor dit project is een subsidie van de provincie Overijssel ontvangen.

Toelichting uitvoering:
De werkzaamheden aan de verschillende onderdelen zijn gefaseerd uitgevoerd. De bestaande installatie en het de biogas productie zijn tijdens de ombouw in gebruik gebleven. Met name veiligheidsaspecten en werkplannen voor omschakelmomenten waren speerpunten binnen het project. Tijdelijke voorzieningen en leidingafsluitingen, inertiseren en afpersen behoorden tot de verplichtingen van WaterTechniek Twente.