Integraal ontwerp en realisatie

Technische installaties voor behandeling van afvalwater, oppervlaktewater, slib en drinkwater

lees meer contact

Welkom bij WaterTechniek Twente

Duurzame waterprojecten en installaties

WaterTechniek Twente realiseert projecten op de waterbehandelingsmarkt.
Dit betekent het integraal ontwerp en de realisatie van technische installaties voor de behandeling van afvalwater, slib, oppervlaktewater en drinkwater.

Recent nieuws

10 jarig jubileum Stephan Oosterveen

Op 1 januari 2022 was Stephan Oosterveen 10 jaar in dienst bij WaterTechniek Twente. Deze mijlpaal konden we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan, dus hebben we Stephan afgelopen vrijdag verrast met een lekkere attentie.

Gunning raamovereenkomst Waterschap Rijn en IJssel

Begin 2022 heeft WaterTechniek Twente, samen met een aantal andere marktpartijen, de gunning ontvangen voor een raamovereenkomst van Waterschap Rijn en IJssel. De opdracht behelst het leveren en onderhouden van alle voorkomende onderdelen op rioolwaterzuiveringen. De looptijd van deze overeenkomst is in eerste instantie twee jaar met de mogelijkheid om tot maximaal zeven jaar te verlengen. 

WaterTechniek Twente is verheugd met deze langjarige overeenkomst, omdat het voor beide partijen een efficientie- en kwaliteitsverbetering oplevert. Een ander groot voordeel van een langjarige verbintenis is dat WaterTechniek Twente structureel kennis en ideeën kan inbrengen om een bijdrage te leveren aan de ambities van Waterschap Rijn en IJssel op de beleidsthema’s Circulaire Economie en Energietransitie. Denk hierbij aan circulair bouwen om de grondstoffenbehoefte te beperken en waardevermindering te voorkomen en het reduceren van de energiebehoefte om energieneutraal te worden.