Integraal ontwerp en realisatie

Technische installaties voor behandeling van afvalwater, oppervlaktewater, slib en drinkwater

lees meer contact

Er is rond de levering van drinkwater veel te doen om de term leveringszekerheid. Het
leveren van drinkwater moet te allen tijde gegarandeerd zijn. Om aan dit criterium te
voldoen is een mobiel opjaagstation ontworpen, welke kan worden ingezet tijdens een
technische storing. Een storing betekent in dit geval een uitschakeling van de zuivering van
een pompstation.
Wanneer een storing op treedt wordt de configuratie van het drinkwaternet aangepast.
Het drinkwater‐pompstation wordt dan gebruikt als drinkwater distributie‐station.

Functies:

  • Tijdens de nacht vullen van reinwaterkelders door drinkwater van naastgelegen pompstations.

  • Tijdens de dag wordt door middel van de reinwaterpompen water geleverd aan het net.