Integraal ontwerp en realisatie

Technische installaties voor behandeling van afvalwater, oppervlaktewater, slib en drinkwater

lees meer contact

Onze opdracht

Waterschap Rivierenland beoogt met project ‘RWZI Zaltbommel’ de installatie dermate meer energie efficiënt te maken dat de aspecten van duurzaam GWW en de CO2-prestatieladder hierin zijn verdisconteerd.
Voor WaterTechniek Twente een mooie gelegenheid een zo energiezuinig mogelijke installatie te ontwerpen en te bouwen.

Door gebruik te maken van Virtual Reality (VR) ontwerptechnieken is inzichtelijk gemaakt of de voorstellen uitvoerbaar en realistisch zijn. Het ontwerp is volledig integraal in VR en 3D is uitgewerkt en samen met Rivierenland beoordeeld.

Bijzonderheden:

Integraal C+W+E+PA

Gunning op basis van TCO/EMVI

Gerealiseerde CO2 reductie t.ov. uitvraag:
17% op bouwstoffen
27% op energieverbruik