Integraal ontwerp en realisatie

Technische installaties voor behandeling van afvalwater, oppervlaktewater, slib en drinkwater

lees meer contact

Algemene beschrijving:
Het werk bestaat uit het realiseren van de civiele, werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties ten behoeve van de aanpassing van de 2 beluchtingstanks van de RWZI Veenendaal.
De bestaande installatie bestaat per beluchtingstank uit een omloopcircuit waarin 2 puntbeluchters zorgen voor de luchtinbreng en voortstuwing. 
Watertechniek Twente heeft deze installatie omgebouwd tot een hybride systeem met bellenbeluchting en voortstuwers. Één van de bestaande puntbeluchters blijft gehandhaafd en komt alleen in bedrijf bij extreme zuurstofvraag. 

Toelichting uitvoering:
Het werk heeft plaatsgevonden  op een bestaande installatie welke gedurende de realisatie van dit werk in bedrijf moest blijven.  Er is daarom gekozen voor een installatie waarbij de beluchters zijn geplaatst op uithijsbare frames. Het uitgekiende ontwerp van Watertechniek Twente heeft er toe geleid dat de onderwater te verrichten werkzaamheden tot een minimum zijn beperkt.
Bij renovaties aan de bestaande onderdelen is de bedrijfsonderbreking zo kort mogelijk geweest  (max. 8 uur). De inpassing van onderbrekingen is nauw overleg met de bedrijfsvoering bepaald. De installatieonderdelen zijn aangebracht bij gevulde beluchtingstanks.