Integraal ontwerp en realisatie

Technische installaties voor behandeling van afvalwater, oppervlaktewater, slib en drinkwater

lees meer contact

Algemene beschrijving:

Het werk bestaat uit de nieuwbouw van een machinegebouw en herstel en de aanpassingen van de

werktuigbouwkundige installatieonderdelen op RWZI Raalte.

Toelichting uitvoering:

De procesvoering moet ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden gewoon doorgang kunnen vinden. Om dit te kunnen garanderen vindt een gefaseerde ombouw plaats en is er gebruik gemaakts van tijdelijke voorzieningen. Hierbij is nauw samengewerkt met zowel Waterschap Groot Salland, de civieltechnisch aannemer als ook de elektrotechnisch installateur.