Integraal ontwerp en realisatie

Technische installaties voor behandeling van afvalwater, oppervlaktewater, slib en drinkwater

lees meer contact

Algemene omschrijving

Op basis van het meest gunstige TCO (totall cost of ownership) in opdracht verkregen project.
Het werk bestaat uit het realiseren van de werktuigbouwkundige installaties alsmede de civieltechnische aanpassingen van het beluchtingssysteem inclusief bijbehorende Landox voortstuwers en metingen in de beluchtingstank op de RWZI Leerdam.
De bestaande twee puntbeluchters van de beluchtingstank zijn vervallen en gedemonteerd.

Toelichting uitvoering:
Na realisatie van de werkzaamheden dient de RWZI Leerdam te beschikken over een
bellenbeluchtingsinstallatie met een maximale zuurstofinbrengcapaciteit van 238 kg
O2 per uur (nominaal 217 kg O2 per uur) in combinatie met Landox voortstuwers.
Voor de perioden waarop de installatie wegens omschakelmomenten uit bedrijf moet is door WaterTechniek Twente een gedetailleerd draaiboek opgesteld.
De installatie kon alleen na goedkeuring van de bedrijfsvoering en bij goede weersomstandigheden, voor een periode van maximaal 8 uur buiten bedrijf worden gesteld.