Integraal ontwerp en realisatie

Technische installaties voor behandeling van afvalwater, oppervlaktewater, slib en drinkwater

lees meer contact

Algemene beschrijving

Waterschap Drents Overijsselse Delta wenste de biologische capaciteit van haar RWZI in Kampen uit te breiden en te optimaliseren. Een uitbreiding was op korte termijn nodig omdat de RWZI volbelast was en een toename van het te verwerken influent verwacht werd als gevolg van de stijging van het aantal inwoners van Kampen.

Het project heeft in hoofdlijnen bestaan uit:

  • Het uitbreiden en optimaliseren van de biologische capaciteit geldend voor ontwerpjaar 2028

  • Het amoveren van de slibgistingsinstallatie, de gashouder, twee slibbuffers en inclusief leidingwerken.

  • Het realiseren van een buffer voor primair slib inclusief luchtbehandeling

  • Het realiseren van de luchtbehandeling van de huidige (primair + secundair) slibbuffer en het realiseren van de luchtbehandeling van anaerobe tank en selector.

  • De nieuwbouw van een tweede zuiveringsstraat door middel van een BCFS Reactor