Integraal ontwerp en realisatie

Technische installaties voor behandeling van afvalwater, oppervlaktewater, slib en drinkwater

lees meer contact

Elektrotechnisch:

De elektrotechnische werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de bestaande harkroosterinstallatie en het ontwerpen, leveren, installeren en bedrijfsvaardig opleveren en garanderen van een nieuwe harkroosterinstallatie, inclusief benodigde voeding- en signaalkabels en aanpassingen aan de daarbij behorende bestaande schakel- en besturing kasten. 

Organisatie:

Het kernteam van opdrachtnemer bestond uit:

Projectmanager/contractmanager  : Rob Talma

Projectleider/technisch manager  : Stephan Oosterveen

Lead Engineer  : Christian Bosch

Projectcoördinator/Werkvoorbereider  : Frank Scherpen

Uitvoerder / montageleider  : Leon Lukkien

Veiligheidskundige (HVK)  : L. Elders

Aansluiting op het proces:

De bestaande zuivering moest ongestoord kunnen blijven functioneren. Door tijdelijke voorzieningen te treffen in de vorm van tijdelijke pompinstallatie en tijdelijke roostergoedinstallatie is het proces niet onderbroken.

Veiligheid:

Het ontwerp is systematisch op de vigerende wet- en regelgeving getoetst en houdt rekening met veilige “onderhoudbaarheid” van de installaties.

WaterTechniek Twente heeft in deze opdracht de overall veiligheidscoördinatie gevoerd.

Het werk is zonder ongevallen gerealiseerd.

CE:

Er is door WaterTechniek Twente een risicobeoordeling RI&E uitgevoerde om een CE-verklaring van de totale installatie af te kunnen geven. Uit de RI&E is gebleken dat er extra veiligheidsvoorzieningen moesten worden aangebracht om veilig met en aan de roostergoedinstallatie te kunnen werken. Door WaterTechniek Twente is er een CE-verklaring van de totale installatie afgegeven.

Downloads