Integraal ontwerp en realisatie

Technische installaties voor behandeling van afvalwater, oppervlaktewater, slib en drinkwater

lees meer contactAlgemene beschrijving:

In opdracht van Wetterskip Fryslân wordt de sliblijn van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Drachten aangepast. De RWZI Drachten zuivert het rioolwater van ca. 100.000 inwoners van Drachten en omgeving. Bij het zuiveren van rioolwater wordt zuiveringsslib geproduceerd, dat tegen hoge kosten afgevoerd moet worden naar speciale verwerkingsinstallaties. Op de RWZI Drachten wordt de bestaande installatie zodanig aangepast dat al het geproduceerde zuiveringsslib eerst vergist wordt, voor het naar de centrale ontwateringsinstallatie in Heerenveen wordt afgevoerd. De prestaties van de bestaande installatie verbeteren door de bouw van een nieuwe indikvoorziening voor slib en de realisatie van een nieuwe warmtekrachtkoppeling (WKK).

Leveringsomvang WaterTechniek Twente:

  • Opstellen en uitwerken van PID’s (2D)
  • Opstellen werktuigbouwkundige uitvoeringstekeningen (3D) slibverwerkingsgebouw
  • Opstellen werktuigbouwkundige uitvoeringstekeningen (3D) primairslibgebouw
  • Opstellen werktuigbouwkundige uitvoeringstekeningen (3D) van slibleidingen van de vergistingsinstallatie
  • Opstellen van equipementlijsten en flow berekeningen van de verschillende installatieonderdelen
  • Levering en montage van RVS 316 leidingwerk van diverse installatieonderdelen
  • Montage van de door de opdrachtgever geleverde pompen, instrumentatie en appendages