Integraal ontwerp en realisatie

Technische installaties voor behandeling van afvalwater, oppervlaktewater, slib en drinkwater

lees meer contactElektrotechnisch

De elektrotechnische werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de bestaande harkroosterinstallatie en het ontwerpen, leveren, installeren en bedrijfsvaardig opleveren en garanderen van een nieuwe harkroosterinstallatie, inclusief benodigde voeding- en signaalkabels en aanpassingen aan de daarbij behorende bestaande schakel- en besturing kasten.


Aansluiting op het proces:

De bestaande zuivering moest ongestoord kunnen blijven functioneren. Door tijdelijke voorzieningen te treffen in de vorm van tijdelijke pompinstallatie en tijdelijke roostergoedinstallatie is het proces niet onderbroken.

Veiligheid:

Het ontwerp is systematisch op de vigerende wet- en regelgeving getoetst en houdt rekening met veilige “onderhoudbaarheid” van de installaties.

WaterTechniek Twente heeft in deze opdracht de overall veiligheidscoördinatie gevoerd.

Het werk is zonder ongevallen gerealiseerd.

CE:

Er is door WaterTechniek Twente een risicobeoordeling RI&E uitgevoerde om een CE-verklaring voor de totale installatie af te kunnen geven. Uit de RI&E is gebleken dat er extra veiligheidsvoorzieningen moesten worden aangebracht om veilig met en aan de roostergoedinstallatie te kunnen werken. Door WaterTechniek Twente is er een CE-verklaring voor de totale installatie afgegeven.