Integraal ontwerp en realisatie

Technische installaties voor behandeling van afvalwater, oppervlaktewater, slib en drinkwater

lees meer contact

RWZI Almelo Vischedijk.

Het werk is gegund op basis van de “economisch meest voordelige inschrijving” die is

bepaald door de “laagste jaarlijkse kosten” op basis van de onderstaande criteria:

  • Kosten energieverbruik voor de beluchting bij de maximale, nominale en minimale zuurstofinbreng;

  • Kapitaalslasten die een afgeleide zijn van de investeringen ten behoeve van de installatieonderdelen.

 

Op bovenstaande is tevens een bonus/malus regeling van toepassing.

Door het toepassen van de OXYFLEX® OM membraan beluchter in combinatie met het handhaven van het bestaande leidingwerk is tegen een relatieve lage investering optimale zuurstof inbreng en energieverbruik te realiseren.