Integraal ontwerp en realisatie

Technische installaties voor behandeling van afvalwater, oppervlaktewater, slib en drinkwater

lees meer contact

Algemene beschrijving

De werkzaamheden omvatten in hoofdzaak het integraal ontwerpen/ leveren/ aanbrengen/ installeren/ in bedrijf stellen/ onderhouden van:

De werktuigbouwkundige-, elektrotechnische-, civieltechnische-, bouwkundige- en infrastructurele werken alsmede de coördinatie met procesautomatisering voor de aanpassing van de RWZI Katwijk.

Gunning van het werk op basis van de economisch meest voordelige inschrijving:

TCO, energiekosten voor 15 jaar, PvA, investering en onderhoud.

Gedurende de ombouw moet de installatie in bedrijf worden gehouden door het toepassen van tijdelijke voorzieningen.

Downloads