Integraal ontwerp en realisatie

Technische installaties voor behandeling van afvalwater, oppervlaktewater, slib en drinkwater

lees meer contact

Algemene beschrijving:

Het werk bestaat uit de ombouw van de PWZI Spinder te Tilburg.
De bestaande percolaatzuivering wordt omgebouwd naar een Demon® installatie.
WaterTechniek Twente heeft de realisatie van de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installatie als hoofdaannemer uitgevoerd onder aan Attero verstrekte licentie van Grontmij.

Toelichting uitvoering:
Om de continuïteit van de waterbehandeling te faciliteren is de ombouw in 2 fasen gerealiseerd. Tussen einde ombouw fase 1 en start ombouw fase 2 zit minimaal een periode van 8 weken omdat in deze periode het DEMON® proces opgestart moest worden. Hierbij is voorzien in een tijdelijke installatie met een buffer en lamellenafscheider.
Divers tijdelijk leidingwerk en appendages zorgen voor een ongestoorde overgang van de traditionele- naar de DEMON® installatie.