Integraal ontwerp en realisatie

Technische installaties voor behandeling van afvalwater, oppervlaktewater, slib en drinkwater

lees meer contact

Reinwater Kelder Hammerflier

CO2 prestatieladder trede 5

Bij de audit in maart 2024 voor de CO2 prestatieladder hebben we in één keer de stap van trede 3 naar trede 5 gemaakt. Trede 5 is tevens de hoogste trede op deze ladder. Het...

Video montage slibsilo's Heerenveen

Bekijk hier de video van de montage in Heerenveen. ...

Ondertekening bouwteamovereenkomst slibcentrifuges RWZI's Amersfoort en Apeldoorn

WaterTechniek Twente heeft de bouwteamovereenkomst voor het vervangen van de slibcentrifuges op de...

Feestelijke ondertekening project ZANK

Feestelijke ondertekening project ZANK

Op dinsdag 14 juni 2022 was de feestelijke ondertekening voor de renovatie van de Zuiveringskringen Alphen Noord en Alphen Kerk & Zanen (project ZANK). Bas Knapp van Hoogheemraadschap van...

Hercertificering én nieuwe certificering

De afgelopen maanden hebben er bij WaterTechniek Twente audits plaats gevonden voor de bestaande certificeringen en één nieuwe certificering. De audits zijn succesvol afgerond, waardoor...

Veiligheidscompliment

Onze monteur Brend Keekstra was vandaag op kantoor om te assisteren bij de jaarlijkse keuring van al het elektrische gereedschap. Tijdens de koffiepauze werd hij verrast met gebak vanwege zijn...

Circulaire projectcase ‘Renovatie beluchting RWZI Zaltbommel’

In 2020 ontving WaterTechniek Twente van Waterschap Rivierenland de gunning voor het project ‘Renovatie beluchting RWZI Zaltbommel’. Het betrof een UAVgc opdracht om de...

Gunning AWZI Zeewolde

Vlak voor de kerstvakantie 2021 ontving WaterTechniek Twente van Waterschap Zuiderzeeland de definitieve gunning voor een project op de afvalwaterzuiveringsinstallatie Zeewolde. De opdracht...