Integraal ontwerp en realisatie

Technische installaties voor behandeling van afvalwater, oppervlaktewater, slib en drinkwater

lees meer contact

Hiwa is gespecialiseerd in he behandeling en opslag van koude vruchtensappen.
Voor het mengen van vruchtconcentraat heeft WaterTechniek Twente een beluchtingsinstallatie geleverd voor het mengen van het concentraat om bezinking te voorkomen.