Integraal ontwerp en realisatie

Technische installaties voor behandeling van afvalwater, oppervlaktewater, slib en drinkwater

lees meer contact

Feestelijke ondertekening project ZANK

Op dinsdag 14 juni 2022 was de feestelijke ondertekening voor de renovatie van de Zuiveringskringen Alphen Noord en Alphen Kerk & Zanen (project ZANK). Bas Knapp van Hoogheemraadschap van Rijnland tekende samen met aannemers Combinatie Vobi-WTT en VandeZande de overeenkomst.

 

Binnen project ZANK renoveren of vernieuwen we de bestaande afvalwaterzuiveringen (AWZI) en afvalwatertransportgemalen (AWTG). Zo verbeteren we het operationeel beheer en verlagen we de energie- en beheerskosten. De zuiveringskringen zijn opgedeeld in twee opdrachten: Alphen Noord en Alphen Kerk & Zanen. Waar VandeZande de opdracht voor Alphen Kerk & Zanen wist binnen te slepen, ontvingen wij in combinatie met VOBI de opdracht voor de Zuiveringskring Alphen Noord. Tot deze opdracht behoort:

 

  • AWZI Alphen Noord
  • AWTG Alphen Kennedylaan

Project Start Up

 

Begin juni vond ook de Project Start Up (PSU) plaats. Een bijzondere start dit keer, omdat er één PSU was met de opdrachtgever, beide aannemers en RHDHV die de directievoering van het project doet. Door in de voorbereidingsfase al samen te werken en geleerde lessen met elkaar te delen, kunnen we efficiënter werken en voorkomen we faalkosten.

 

Naar verwachting start de uitvoering in het derde kwartaal van 2022. Het project wordt opgeleverd in het tweede kwartaal van 2024.