Integraal ontwerp en realisatie

Technische installaties voor behandeling van afvalwater, oppervlaktewater, slib en drinkwater

lees meer contact

Engineering

WaterTechniekTwente hecht zeer veel waarde aan de engineering van haar projecten.
Wij zijn er van overtuigd dat alleen vanuit een solide en een tot in de laatste details uitgewerkt ontwerp, een kostenefficiënt en kwalitatief hoogwaardig eindresultaat ontstaat.


Wij gebruiken hiervoor de meest moderne 3D en VR technieken, zowel voor het modelleren, tekenen, als ook voor het opstellen van berekeningen en CFD  flowsimulaties. Onze goed opgeleide ingenieurs beschikken over ruime kennis en ervaring om u zowel op technologisch als op technisch vlak bij te staan en een goed doordacht en onderbouwd ontwerp te bieden.
Voor het uitwerken van complexe leidingsystemen beschikken wij over een eigen routing tool. Deze tool helpt ons om met slechts een paar muisklikken een compleet uitgewerkt ontwerp te maken.

Module Pompskid

Integraal 3D BIM en VR Engineering

Een volledig en integraal ontwerp zonder verrassingen. Traditionele disciplinaire ontwerp en werkmethodes horen wat ons betreft tot het verleden.

Dat is de reden waarom wij vanaf de oprichting in 2009 doormiddel van BIM 3D technieken onze ontwerpen maken. We zijn daarmee voorloper in ons marktsegment en willen daarin continu vernieuwen, verbeteren, innovatief, en vooruitstrevend zijn. Door het ontwerp met behulp van VR (virtual Reality) samen met de opdrachtgever te doorlopen wordt veel tijd en geld bespaard.

Het detecteren en voorkomen van “clasches” tussen disciplines en bestaande onderdelen heeft heel grote voordelen en werkt kostenbesparend.

Simuleren in plaats van proberen

Om een goed en duurzaam ontwerp te kunnen maken is kennis nodig.

Onze eigen goed opgeleide en ervaren ingenieurs beschikken over ruime kennis en ervaring om u zowel op technologisch als op technisch vlak bij te staan en een goed doordacht en onderbouwd ontwerp te bieden.

Voordat er een BIM 3D model kan worden opgesteld moet het technologisch ontwerp gereed zijn. Ook de berekeningen voor het dimensioneren van de installatie moeten zijn afgerond. Hier laat WaterTechniek Twente niets aan het toeval over.

Van P&ID naar BIM 3D & VR

Omdat schetsen in BIM 3D net zo snel en gemakkelijk gaat als detaillering op LOD 500 niveau zijn we in staat om vanaf P&ID in één keer een maakbaar uitvoeringsontwerp te maken. Hierdoor wordt een enorme besparing op de ontwerpkosten behaalt en kan er veel tijd worden gewonnen. Natuurlijk is het hiervoor van belang dat de randvoorwaarden die aan de installatie worden gesteld helder en vastgesteld zijn.

Er hoeft niet door grote dossiers gezocht te worden om de juiste informatie “boven tafel te krijgen”. Het model kan worden ingezien en het te onderhouden installatieonderdeel is te benaderen om b.v. te beoordelen welke gereedschappen en hulpmiddelen er nodig zijn om dat onderdeel te kunnen vervangen.

Duurzaamheid en CO2 Reductie

Simulaties en BIM 3D helpt u en ons milieuambities te realiseren! Simulaties helpen bij het maken van de juiste keuze voor de toe te passen apparatuur de layout, het ruimtegebruik en b.v. leidingloop en diameterbepaling.