Integraal ontwerp en realisatie

Technische installaties voor behandeling van afvalwater, oppervlaktewater, slib en drinkwater

lees meer contact

Algemeen:

Een slimme combinatie van bestaande en nieuwe technieken maakt het mogelijk energie te winnen uit afvalwater. In theorie zit in afvalwater 8 keer meer energie dan nodig is om water te zuiveren. Waterschap De Dommel start met de bouw van een Energiefabriek op de locatie van de rioolwaterzuivering Tilburg (RWZI). Dankzij de Energiefabriek kan het waterschap het rioolslib uit het afvalwater gebruiken om er via een vergistingsproces biogas van te maken. Het gas kan op zijn beurt worden omgezet in groene stroom. Met de Energiefabriek gaat het waterschap in 2014 de doelstelling om in 2020 zeker 40% van hun eigen energiebehoefte zelf op te wekken, al ruimschoots halen. De Energiefabriek Tilburg zal uiteindelijk zelfs helemaal op zelf opgewekte energie draaien. En dan blijft  er nog zo’n 3,8 miljoen kubieke meter gas over. Genoeg voor een hele woonwijk.