Integraal ontwerp en realisatie

Technische installaties voor behandeling van afvalwater, oppervlaktewater, slib en drinkwater

lees meer contact

Algemene beschrijving:


Waterschap Vallei en Veluwe bouwt de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Amersfoort om tot een 'fabriek' die energie en grondstoffen produceert. Uit afvalwater en rioolslib wordt energie opgewekt die goed is voor een energieneutraal zuiveringsproces van het rioolwater in de regio Amersfoort plus het elektriciteitsverbruik van circa 600 huishoudens. Ook worden grondstoffen als fosfaat en stikstof teruggewonnen. Met toepassing van de Pearl® technologie levert dit jaarlijks naar schatting 900 ton hoogwaardig kunstmest op.
Kortom: rioolslib wordt omgezet in energie en grondstoffen en draagt daardoor bij aan duurzame ontwikkeling en kostenbesparingen. 
Voor Info: http://www.omzetpuntamersfoort.nl/

Toelichting uitvoering:
De hoofdopdracht is door Eliquo Water & Energie verkregen op basis van;
Design & Construct (UAV-gc)
Combinatie van thermische druk hydrolyse (Lysotherm®), fosfaatterugwinning (Pearl®) en stikstofbehandeling (Demon®)