Integraal ontwerp en realisatie

Technische installaties voor behandeling van afvalwater, oppervlaktewater, slib en drinkwater

lees meer contact

Duurzaamheid

Onze ambities zijn hoog en de al genomen maatregelen, om tot klimaat neutraal te komen in 2050, zijn ver gevorderd.
Door de hoge ambities en de genomen maatregelen zijn we er trots op om ons “KOPLOPER” te mogen noemen in de zin van de door de CO2-prestatieladder gestelde criteria.

Elke opdracht wordt op duurzaamheids aspecten beoordeeld.

Hierin wordt de hele keten en alle facetten beshouwd.
Voor het maken van de juiste keuzes is dit belangrijk omdat het duurzaamheids voordeel van de een niet ten koste mag gaan van dat van de ander.
Vervolgens wordt samen met de opdrachtgever gekeken naar de meest duurzame oplossing.Wij zijn aangesloten en actief deelnemer in bij de stichting Nederland CO2 neutraal:Voor interessante updates van onze duurzame ambities en projecten volg ons op Linkedin:Overige initiatieven waaraan wij deelnemen zijn opgenomen op de Site van SKAO.

Link naar de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen: SKAO

CO2-Prestatieladder

CO2- Prestatieladder
Wij zijn gecertificeerd op trede 3 van de CO2-prestatieladder waarbij onze ambitie de hoogste trede 5 is.
De reductie van uitstoot van broeikasgassen, ook wel GHG emissies (the Greenhouse Gas Protocol) willen wij op deze manier extra kracht bij zetten.
Om deze trede 5 te kunnen bereiken vragen wij van onze partners, zowel leveranciers, onderaannemers als ook opdrachtgevers, dat zij ons helpen deze ambities waar te maken.
Wij houden bij de engineering van onze opdrachten al rekening met het gebruik van duurzame materialen en een duurzame manier van energievoorziening.

Duurzaamheid en circulariteit

Wij houden bij de engineering van onze opdrachten al rekening met het gebruik van duurzame materialen en een duurzame manier van energievoorziening.

Productiemethoden en toepassing van materialen die zowel bij de realisatie als ook bij het afdanken de laagste CO2 uitstoot hebben genieten onze voorkeur.