Integraal ontwerp en realisatie

Technische installaties voor behandeling van afvalwater, oppervlaktewater, slib en drinkwater

lees meer contact

Algemene beschrijving:

Het werk bestaat uit het realiseren van de werktuigbouwkundige-, elektrotechnische- besturingstechnische- installaties alsmede de civieltechnische-bouwkundige en infrastructurele aanpassingen van het beluchtingssysteem inclusief bijbehorende voortstuwers, pompen en kwaliteits metingen in de bestaande 3 beluchtingstanks op AWZI Zwaanshoek. Na realisatie van de werkzaamheden beschikt de AWZI Zwaanshoek over een bellenbeluchtingsinstallatie met een zuurstofinbrengcapaciteit van 1500 kg O2 per uur.

Toelichting uitvoering:

Voor de perioden waarop de installatie wegens omschakelmomenten uit bedrijf moet is door WaterTechniek Twente een gedetailleerd draaiboek opgesteld.

Tijdens de ombouw van de 3 tanks, zal er één tank uit bedrijf gaan. De overige installaties dienen in bedrijf te worden gehouden door middel van het toepassen van tijdelijke voorzieningen.