Integraal ontwerp en realisatie

Technische installaties voor behandeling van afvalwater, oppervlaktewater, slib en drinkwater

lees meer contact

Algemene beschrijving:

Het werk bestaat uit het realiseren van de werktuigbouwkundige-en elektrotechnische installaties alsmede de civieltechnische-bouwkundige aanpassingen van het beluchtingssysteem inclusief bijbehorende voortstuwers en metingen in de bestaande 4 beluchtingstanks op AWZI Waarderpolder. De bestaande bellenbeluchtingsinstallaties en voortstuwers zijn gedemonteerd. De installaties moeten elk voor zich de omschreven functies kunnen vervullen en samen een goede automatisch werkende installatie vormen. Na realisatie van de werkzaamheden dient de AWZI Waarderpolder te beschikken over een bellenbeluchtingsinstallatie met een maximale zuurstofinbrengcapaciteit van 980 kg O2 per uur.

Toelichting uitvoering:

Voor de perioden waarop de installatie wegens omschakelmomenten uit bedrijf moet is door WaterTechniek Twente een gedetailleerd draaiboek opgesteld.

Tijdens de ombouw van de 4 tanks, zal er één tank uit bedrijf gaan. De overige installaties dienen in bedrijf te worden gehouden door middel van het toepassen van een tijdelijke installatie.