Integraal ontwerp en realisatie

Technische installaties voor behandeling van afvalwater, oppervlaktewater, slib en drinkwater

lees meer contact

Welkom bij WaterTechniek Twente

Duurzame waterprojecten en installaties

WaterTechniek Twente realiseert projecten op de waterbehandelingsmarkt.
Dit betekent het integraal ontwerp en de realisatie van technische installaties voor de behandeling van afvalwater, slib, oppervlaktewater en drinkwater.

Recent nieuws

Beluchting RWZI Apeldoorn

WaterTechniek Twente Geselecteerd voor deelname aan aanpassingen Beluchtingsinstallatie RWZI Apeldoorn. Mooie gelegenheid om waterschap Vallei en Veluwe te helpen bij het realiseren van de duurzaamheids doelstellingen.

Renovatie RWZI's Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

We zijn geselecteerd voor deelname aan de aanbesteding voor de renovatie van 14 RWZI's van HHNK. De komende 4 jaar moeten alle 14 RWZI's worden gerenoveerd. HHNK wil hiervoor met 3 partijen een raamovereenkomst sluiten en de opdrachten in bouwteam realiseren.