Integraal ontwerp en realisatie

Technische installaties voor behandeling van afvalwater, oppervlaktewater, slib en drinkwater

lees meer contact

Welkom bij WaterTechniek Twente

Duurzame waterprojecten en installaties

WaterTechniek Twente realiseert projecten op de waterbehandelingsmarkt.
Dit betekent het integraal ontwerp en de realisatie van technische installaties voor de behandeling van afvalwater, slib, oppervlaktewater en drinkwater.

In voorbereiding

Diverse aanpassingen CAB

De binnenste biologie van de CAB (centrale afvalwaterzuivering Botlek)  wordt in bedrijf genomen en ingezet als uitbreiding van de...

In uitvoering

Reinwaterkelder Hammerflier

De scope van het project betreft de realisatie van één nieuwe RWK (met een minimale bergingscapaciteit...

In uitvoering

RWZI Oosthuizen - Nereda®

De bestaande rwzi van Oosthuizen is gebouwd in 1988 en is toe aan een grondige renovatie. Verschillende onderdelen moeten deels of geheel worden...

In uitvoering

S.O.I. Heerenveen

Op de RWZI Heerenveen wordt al het rioolzuiveringsslib van Wetterskip Fryslân ontwaterd alvorens te worden afgevoerd naar de...

In uitvoering

Renovatie Kring Alphen Noord P1

Het werk bestaat uit het ontwerpen, vervaardigen, conserveren, leveren, monteren, keuren, beproeven en bedrijfsgereed opleveren van de...

In uitvoering

Effluentput RWZI Utrecht

Het werk betreft in hoofdzaak het ontwerpen, tekenen, vervaardigen, leveren, aanvoeren, monteren, beproeven, bedrijfsvaardig opleveren en het...

In uitvoering

RWZI Amstelveen Modernisering

Het werk betreft in hoofdzaak het amoveren, renoveren, ontwerpen, tekenen, vervaardigen, leveren, aanvoeren, monteren, beproeven, in bedrijf...

In uitvoering

RWZI Renkum

Het werk bestaat voornamelijk uit het vervangen van de beluchtingsinstallatie van de drie aëratietanks van RWZI Renkum. De vast op de bodem...

Recent opgeleverd

AWZI Zeewolde

Het project behelst de detailengineering, voorbereiding en uitvoering voor het aanpassen en reviseren van de roostergoedverwijderingsinstallatie en...

opgeleverd

RWZI Zaltbommel

Het projectDe rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Zaltbommel zuivert het afvalwater van het oostelijke deel van de Bommelerwaard. De rwzi...

Recent nieuws

Ondertekening bouwteamovereenkomst slibcentrifuges RWZI's Amersfoort en Apeldoorn

WaterTechniek Twente heeft de bouwteamovereenkomst voor het vervangen van de slibcentrifuges op de RWZI's Amersfoort en Apeldoorn van Waterschap Vallei en Veluwe gegung gekregen. Maandag 31 juli jl. vond de formele ondertekening plaats. 

Feestelijke ondertekening project ZANK

Op dinsdag 14 juni 2022 was de feestelijke ondertekening voor de renovatie van de Zuiveringskringen Alphen Noord en Alphen Kerk & Zanen (project ZANK). Bas Knapp van Hoogheemraadschap van Rijnland tekende samen met aannemers Combinatie Vobi-WTT en VandeZande de overeenkomst.

 

Binnen project ZANK renoveren of vernieuwen we de bestaande afvalwaterzuiveringen (AWZI) en afvalwatertransportgemalen (AWTG). Zo verbeteren we het operationeel beheer en verlagen we de energie- en beheerskosten. De zuiveringskringen zijn opgedeeld in twee opdrachten: Alphen Noord en Alphen Kerk & Zanen. Waar VandeZande de opdracht voor Alphen Kerk & Zanen wist binnen te slepen, ontvingen wij in combinatie met VOBI de opdracht voor de Zuiveringskring Alphen Noord. Tot deze opdracht behoort:

 

  • AWZI Alphen Noord
  • AWTG Alphen Kennedylaan

Project Start Up

 

Begin juni vond ook de Project Start Up (PSU) plaats. Een bijzondere start dit keer, omdat er één PSU was met de opdrachtgever, beide aannemers en RHDHV die de directievoering van het project doet. Door in de voorbereidingsfase al samen te werken en geleerde lessen met elkaar te delen, kunnen we efficiënter werken en voorkomen we faalkosten.

 

Naar verwachting start de uitvoering in het derde kwartaal van 2022. Het project wordt opgeleverd in het tweede kwartaal van 2024.