Integraal ontwerp en realisatie

Technische installaties voor behandeling van afvalwater, oppervlaktewater, slib en drinkwater

lees meer contact

Algemene beschrijving:

WaterTechniek Twente heeft in opdracht van Eliquo Water&Energie en in samenwerking met Waterschapsbedrijf Limburg, en Waterschap Vallei en Veluwe de Modules ontwikkeld voor de voorbehandeling van het afvalwater.

De Verdygo® modules zijn de onderdelen van een modulaire afvalwaterzuivering.

Het idee is dat je op een zuivering de verschillende modules neer kan zetten en aan elkaar kunt koppelen tot een volwaardige zuivering door middel van een modulair systeem.

Meer info op:

https://www.wbl.nl/Paginas/Verdygo.aspx