Integraal ontwerp en realisatie

Technische installaties voor behandeling van afvalwater, oppervlaktewater, slib en drinkwater

lees meer contact

Algemene beschrijving:

Het werk bestaat uit de modificatie en renovatie van de beluchtingsinstallatie op RWZI Tiel.

Hiervoor is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden tot energiebesparing. De te vervangen beluchtingsinstallatie bestaat uit 2 tanks met verschillende technieken. Delen van de oude installatie moeten blijven bestaan in de nieuwe situatie. De aanbesteding heeft plaatsgevonden op basis van een Economisch Meest Voordelige Inschrijving waarbij punten zijn toegekend aan o.a. energieverbruik, Plan van Aanpak en Planning.

Toelichting uitvoering:

De procesvoering moet ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden gewoon doorgang kunnen vinden. Ook de effluent kwaliteit eisen zijn ten alle tijden gewaarborgd door WaterTechniek Twente, dus zowel tijdens realisatie en het testen, als tijdens het inbedrijfstellen. Om dit te kunnen garanderen vindt een gefaseerde ombouw plaats.

Downloads