Integraal ontwerp en realisatie

Technische installaties voor behandeling van afvalwater, oppervlaktewater, slib en drinkwater

lees meer contact

RWZI Losser beschikte over een carrouselsysteem en een propstromer, elk met een capaciteit van ca. 25.000 ie. In het ontwerp is uitgegaan van een biologische belasting van ca. 50.000 ie en een hydraulische belasting van 1.800 m3/h. 
WaterTechniek Twente heeft voor dit werk een bouwfasering opgezet met als basis het gebruik van aeratietank 1 als tijdelijke voorziening, zodat aeratietank 2 volledig buiten bedrijf kon worden genomen voor de ombouw. De levering van Water Techniek Twente omvatte: het detailleren, tekenen, vervaardigen, leveren, aanvoeren, monteren, beproeven, bedrijfsvaardig opleveren en het gedurende de garantietermijn garanderen van de mechanische installatie. 

Toelichting uitvoering: 
De uitgevoerde werkzaamheden bestaan uit. Detailengineering, berekeningen, levering  montage en bedrijfsklare oplevering van de mechanische installatie onderdelen . De werkzaamheden aan de verschillende onderdelen zijn gefaseerd  uitgevoerd. De bestaande installatie en het zuiveringsproces is tijdens de ombouw in gebruik gebleven door gebruik te maken van tijdelijke voorzieningen