Integraal ontwerp en realisatie

Technische installaties voor behandeling van afvalwater, oppervlaktewater, slib en drinkwater

lees meer contact

Algemene beschrijving:
1.1 Algemene omschrijving
Het werk bestaat uit het op basis van UAV‐GC en in bouwteam verband met de opdrachtgever,
ontwerpen en realiseren van de werktuigbouwkundige‐ en elektrotechnische‐ installaties alsmede de
civieltechnische aanpassingen voor het beluchtingssysteem inclusief bijbehorende voortstuwers en
metingen voor AT2 op de rwzi Harderwijk.
De bestaande puntbeluchter van AT2(110 kW) zal worden ingezet op de plaats van één van de
bestaande puntbeluchters in AT1 (90kW). Daarnaast moeten de bestaande puntbeluchters van AT 1
worden aangepast.
De installaties moeten elk voor zich de omschreven functies kunnen vervullen en samen een goede
automatisch werkende installatie vormen.

Toelichting uitvoering:
Voor de perioden waarop de installatie wegens omschakelmomenten uit bedrijf moet is door
WaterTechniek Twente een gedetailleerd draaiboek opgesteld.
De installatie kan alleen na goedkeuring van de bedrijfsvoering en bij goede weersomstandigheden voor
een periode van maximaal 8 uur buiten bedrijf worden gesteld.