Integraal ontwerp en realisatie

Technische installaties voor behandeling van afvalwater, oppervlaktewater, slib en drinkwater

lees meer contact

Het werk omvat de volgende werkzaamheden:

  • Ontwerp van de RWZI Dodewaard
  • Aanvragen en verkrijgen van vergunningen
  • Realisatie van de RWZI Dodewaard, inclusief terreininrichting
  • Inbedrijfstellen en opstarten van de RWZI Dodewaard
  • Opleiden van personeel van de OG en overdragen van het beheer van RWZI
  • Realiseren van een duurzame energie-opwekking doormiddel van zonne- of lichtenergie om te komen to energieneutraliteit;
  • Onderhoudstermijn en bij einde overdragen van het onderhoud van OG