Integraal ontwerp en realisatie

Technische installaties voor behandeling van afvalwater, oppervlaktewater, slib en drinkwater

lees meer contact

Leveringsomvang WaterTechniek Twente:

Het integraal ontwerpen en bedrijfsgereed opleveren van alle civiel-bouwkundige sloop- en realisatie werken alsmede alle werktuigbouwkundige leveringen en werkzaamheden. 

Engineering

 • Vervaardigen van 3D Engineeringspakket

 • Opstellen van leidingweerstandsberekeningen

 • Opstellen van CFD Flow simulatie berekeningen

 • Opstellen van capaciteits‐ berekening van de gasballonnen.

 • Opstellen van meetrapporten – inmeetrapportages.

 • Opstellen van V&G documenten en RI&E

 • Opstellen van ATEX zoneringen en zoneringsplannen.

 • Opstellen van draaiboeken en ATEX montageplannen.

 • Aanpassen van het EVD 

Uitvoering

 • Leveren en monteren van RVS en PE terreinleidingen

 • Leveren en monteren van de complete gashouders inclusief ventilatoren en instrumentatie.

 • Leveren en monteren van RVS Leidingwerk DN 100 / DN 500 inclusief appendages.

 • Pneumatische installatie (ATEX) inclusief veldbekabeling.

 • TIE-INS in bestaand biogas leidingwerk incl vervangen van afsluiters (ATEX)

 • Bouwkundig en civieltechnische werkzaamheden.