Integraal ontwerp en realisatie

Technische installaties voor behandeling van afvalwater, oppervlaktewater, slib en drinkwater

lees meer contact

Algemene beschrijving

Al 25 jaar maakt de installatie in Amstelveen vuil water schoon. Het gaat om het afvalwater van de inwoners van Amstelveen en van Ouderkerk aan de Amstel. Waternet verbetert de waterzuivering in Amstelveen. Er is in 2016 begonnen met diverse optimalisaties. In 2018 wordt de beluchting omgebouwd. Door het onderhoud kan al het afvalwater goed worden verwerkt. Tevens levert de nieuwe installatie een besparing op de energiekosten en reductie van de CO2 uitstoot.

De inwoners van Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel hebben geen last van het werk omdat de installatie gefaseerd wordt omgebouwd door gebruik te maken van tijdelijke voorzieningen.

Het project bestaat in hoofdlijnen uit:

  • Het amoveren van vervallen bestaande onderdelen

  • Vervangen en optimaliseren van de beluchtingsinstallaties van de 2 actiefslibtanks

  • Vervangen van recirculatiepompen

  • Vervangen van Voortstuwers

  • Het vervangen van de primair-slibpomp installatie

  • Het vervangen van de terreinriool pompinstallatie