Integraal ontwerp en realisatie

Technische installaties voor behandeling van afvalwater, oppervlaktewater, slib en drinkwater

lees meer contact

Renovatie RWZI's Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

We zijn geselecteerd voor deelname aan de aanbesteding voor de renovatie van 14 RWZI's van HHNK. De komende 4 jaar moeten alle 14 RWZI's worden gerenoveerd. HHNK wil hiervoor met 3 partijen een raamovereenkomst sluiten en de opdrachten in bouwteam realiseren.