Integraal ontwerp en realisatie

Technische installaties voor behandeling van afvalwater, oppervlaktewater, slib en drinkwater

lees meer contact

Algemene beschrijving

Het werk omvat in hoofdzaak het slopen van een aantal bestaande werktuigbouwkundige installaties en het ontwerpen, vervaardigen, conserveren, leveren, monteren, keuren, beproeven en bedrijfsgereed opleveren van de werktuigbouwkundige installaties voor de Spoelwaterverwerkingsinstallatie te Scheveningen.

De werkzaamheden hebben betrekking op werkzaamheden aan en nabij bestaande installaties, die

gedurende realisatie van de werkzaamheden in bedrijf dienen te blijven. Onderbreking van de bestaande bedrijfsvoering dient zo kort mogelijk te zijn. Het exacte tijdstip en de tijdsduur van onderbrekingen dienen in nauw overleg met de bedrijfsvoerder te worden bepaald. De onderbreking mag uitsluitend na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de regiovoerder geschieden.

Chemicaliëninstallaties dienen conform de PGS en KIWA-BRL-richtlijnen te worden vervaardigd,

aangelegd en opgeleverd.