Integraal ontwerp en realisatie

Technische installaties voor behandeling van afvalwater, oppervlaktewater, slib en drinkwater

lees meer contact

Circulaire projectcase ‘Renovatie beluchting RWZI Zaltbommel’

In 2020 ontving WaterTechniek Twente van Waterschap Rivierenland de gunning voor het project ‘Renovatie beluchting RWZI Zaltbommel’. Het betrof een UAVgc opdracht om de beluchtingscapaciteit van de RWZI te vergroten om de toekomstige toename van afvalwater te kunnen verwerken. Het project werd gegund op basis van de Beste-Prijs-Kwaliteit-Verhouding doormiddel van een fictieve optelsom van de inschrijfprijs voor de realisatie, de inschrijfprijs voor meerjarig onderhoud én de energiekosten voor 15 jaar gebruik van de beluchtingsinstallatie.

De uitdaging waar WaterTechniek Twente voor stond was om een optimale balans te vinden in beperkte extra investering voor de realisatie-/onderhoudsfase ten opzichte van 15 jaar energiekosten (prijspeil 2020). De verhouding tussen de initiële investering en 15 jaar energiekosten was circa 50%-50%, dus dat was zeker de moeite waard.

Voor de inschrijving is het WaterTechniek Twente gelukt om ten opzichte van de traditionele bestaande installatie een besparing van maar liefst 58% te realiseren. Na de gunning heeft het team van WaterTechniek Twente de efficiëntie van de beluchtingsinstallatie verder weten te optimaliseren, wat in 15 jaar tijd totaal nog eens 150.000 kWh extra reductie oplevert. Dit komt door onder andere door het toepassen van innovatieve zelfregelende voorstuwers. Verder hebben de optimalisaties in de ontwerpfase een besparing van circa 11.000 kg CO2 opgeleverd.

Momenteel zijn de stijgende energieprijzen actueel nieuws. Hoe deze zich de komende jaren zullen ontwikkelen is heel onzeker, maar het is aannemelijk te stellen dat de werkelijke energiekosten over de periode van 15 jaar hoger zullen liggen dan het prijspeil bij de aanbesteding in 2020. Het project draagt voor Waterschap Rivierenland dus bij aan het reduceren van de jaarlijkse beheerkosten én de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn.