Integraal ontwerp en realisatie

Technische installaties voor behandeling van afvalwater, oppervlaktewater, slib en drinkwater

lees meer contact

Gunning AWZI Zeewolde

Vlak voor de kerstvakantie 2021 ontving WaterTechniek Twente van Waterschap Zuiderzeeland de definitieve gunning voor een project op de afvalwaterzuiveringsinstallatie Zeewolde. De opdracht betreft het uitvoeren van aanpassingen en revisiewerkzaamheden aan de roostergoedverwijderingsinstallatie en nabezinking. Het project heeft een multidisciplinair karakter met naast de werktuigbouwkundige ook civiel- en elektrotechnische werkzaamheden.

 

WaterTechniek Twente is inmiddels gestart met het voorbereiden van de werkzaamheden. De daadwerkelijke werkzaamheden vinden plaats in de periode april tot en met augustus 2022.