Integraal ontwerp en realisatie

Technische installaties voor behandeling van afvalwater, oppervlaktewater, slib en drinkwater

lees meer contact

Watertechniek Twente helpt Waterschap Rivierenland energie te besparen!

In november 2020 hebben we de opdracht ontvangen om op basis van een inschrijving op laagste prijs voor de Total Cost of Ownership (TCO) een zo energiezuinig mogelijke installatie te ontwerpen en te bouwen.

Het contract betreft een multidisciplinair en integraal UAVGC contract voor zowel civiel, bouwkundig, werktuigbouwkundig, elektrotechnisch als procesautomatiserings- werkzaamheden. Rivierenland beoogt met project ‘RWZI Zaltbommel’ de installatie dermate meer energie efficiënt te maken dat de aspecten van duurzaam GWW en de CO2 prestatieladder hierin zijn verdisconteerd.

Voor Water Techniek Twente is het project een mooie gelegenheid om naast haar expertise op het gebied van energiereductie van technische installaties ook het aspect circulariteit en CO2 reductie toe te passen.

Reductie CO2-emissie

  • Geen betonnen fundatie
  • Minder kilo’s RVS leidingwerk
  • Gering meer stalen bordes

Circulariteit
  • Hergebruik puntbeluchterhuisjes
  • Hergebruik bekabeling

Omgeving
  • Geluidsbronnen gereduceerd
  • Geen uitstoot door materieel tijdens bouw fundaties/behuizing

Door gebruik te maken van Virtual Reality (VR) ontwerptechnieken is inzichtelijk gemaakt of de voorstellen uitvoerbaar en realistisch zijn.
Voor de beheerder van Rivierenland geeft dit de mogelijkheid om al over zijn zuivering te “lopen” voordat er ook maar een bouwkeet op het werk staat.

Leuke bijkomstigheid is dat uitvoeringsrisico’s en faalkosten voorkomen worden omdat het VR en 3D ontwerp integraal is uitgewerkt en eventuele conflicten in de ontwerpfase kunnen worden gecorrigeerd.

J.G.H. (Jos) Zwakenberg

DIRECTEUR - WATER TECHNIEK TWENTE