Integraal ontwerp en realisatie

Technische installaties voor behandeling van afvalwater, oppervlaktewater, slib en drinkwater

lees meer contact

Algemene beschrijving

Het werk integraal ontwerpen, tekenen, vervaardigen, leveren, aanvoeren, monteren beproeven, reviseren, bedrijfsvaardig opleveren en het gedurende de garantietermijn garanderen van één Slib centrifuge inclusief PE installatie, aanvoer-, afvoerpompen en versnijder van de afvalwaterzuiveringsinstallatie Almere.

Er bevinden zich twee sliblijnen op de AWZI die onafhankelijk van elkaar kunnen “draaien”. Tijdens de uitvoering zal er één lijn in bedrijf moeten blijven. De procesvoering als ook de slibverwerking kunnen ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden slechts beperkt worden gestaakt.

Onderbreking van de bestaande bedrijfsvoering dient zo kort mogelijk te zijn. Het exacte tijdstip en de tijdsduur van onderbrekingen dienen in nauw overleg met de bedrijfsvoerder te worden bepaald.